Burgerinitiatief

Stichting Ambacht Noordwolde is ontstaan uit een burgerinitiatief om het rietvlecht vak te leren en werd mede ondersteund door het project Bestemming Noordwolde van de Gemeente Weststellingwerf en de Provincie Friesland om het dorp Noordwolde economisch en sociaal beter tot zijn recht te laten komen. 

Ambacht Noordwolde heeft primair tot doel om als leerwerkbedrijf en dagbesteding te fungeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een lokaal in Het Vlechtmuseum wordt momenteel  gebruikt door Ambacht Noordwolde om mensen uit diverse doelgroepen, onder begeleiding van een tweetal eigen leermeesters en een projectcoördinator, met het ambacht kennis te laten maken. Dit gebeurt nu in een drietal dagdelen. De vorm waarin dit plaatsvindt heeft het meeste weg van een gilde.

Ambacht Noordwolde is erkend als leerwerkbedrijf en professionele aanbieder van diensten op het gebied van re-integratie. Daardoor kan ook werkgelegenheid geboden worden aan mensen met of zonder een indicatie, zoals bedoeld in de participatie wet.

Het vlechtonderwijs keert daarmee terug in Noordwolde. Vlechten is van alle tijden en in menig huiskamer prijken (weer) gevlochten stoelen, banken of andere meubelstukken van rotan. Ruim 50 jaar geleden verliet de laatste lichting gediplomeerde rietvlechters de Rietvlechtschool. Daarmee kwam een einde aan zo’n zestig jaar vlechtonderwijs in de eerste en enige Rijks Rietvlechtschool die ons land kende.

Het Nationaal Vlechtmuseum omarmt dat project van harte en vindt het fantastisch dat er weer echt vlechtonderwijs in de Rietvlechtschool gegeven wordt. Daar is de school in 1909 ooit ook voor gebouwd. Daarom is Ambacht Noordwolde een samenwerking aangegaan met het Nationaal Vlechtmuseum om de beschikbare kennis en kunde te delen en waar mogelijk samen op te trekken.