Erfgoed participatie Faro

Een mooi artikel op de website Cultureel Erfgoed van de Rijksoverheid. Over Ambacht Noordwolde en de rol van het vlechten in Noordwolde.

Artikel is te lezen op: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro/faro-in-de-praktijk/ambacht-noordwolde